pondělí 8. dubna 2019

Asi v polovině cesty mezi Kuřivody a Horní Krupou byl v údolí nedaleko cesty starý, zpustošený německý hřbitov. Zarostlý plevelem a trním, se sotva znatelnými hroby a shnilými dřevěnými kříži, zbytky polámaného a chrastím zarostlého plotu a vyvrácenou branou. Bylo to pro mne dost zajímavé, romantické. Několikrát jsem tam při svých pochůzkách zašel a přemýšlel, kdo a jací lidé tam asi leží. už ze školy jsem znal Máchův Máj i další jeho básně a povídky a celá tato pustá krajina se siluetou Bezdězu na obzoru na mě dost psychicky působila. Podzimní slunečné dni, toulky lesem sám, pozůstatky bývalých staveb po zmizelých obyvatelích, vše určeno k zániku. Nasbíral jsem tam též hodně hřibů, znal jsem i místa, kde rostly u potoků v listnatých lesích a sušené je dával do papírových sáčků a potom i z místní pošty poslal v balíku domů. Na tom hřbitově bylo jenom pár hrobů, asi obyvatelé z okolí, jména už nečitelná, kříže zarostlé křovím spadlé v trávě. Tenkrát jsem si ho i nakreslil do sešitu, kde jsem si kreslil na vojně některá místa, kde jsem byl. Ale ten sešit mi někdo potom ukradl. Musím tu též popsat jeden svůj zážitek, spojený s tímto hřbitovem. Jednou po zaměstnání jsem zašel zase s tím kamarádem do zmiňované hospody. On tam ale potom zůstal, odešel s tou svojí místní krásnou a já po vypití pár piv večer za tmy odešel sám domů do našeho domku v Kuřivodech. Cesta vedla kolem toho hřbitova. Polní, kamenitá cesta údolím kolem potoka, pár stromů a keřů okolo, potom zatáčka u hřbitova a pokračovala nahoru do kopce na velkou pustou planinu a přes další kopec, odkud už v dálce bylo vidět světla z Kuřivod. Svítil už měsíc a když jsem šel kolem rozpadajících se hřbitovních vrat, nevím co mně to napadlo, ve své opilecké pýše jsem do toho hřbitova zavolal: "Ihr tote, aufstehen!". A šel jsem dál po cestě mezi stromy do kopce. Po chvíli jakoby jsem slyšel za sebou nějaké zvuky, hluk, dusot, běžící kroky. Dostal jsem strach, padla na mně hrůza, otočil jsem se, ale nikoho neviděl. Začal jsem utíkat, byl jsem sám a uvědomil jsem si, co jsem to udělal. Běžel jsem do kopce a chtěl utéct co nejdál od toho hřbitova. Sotva jsem popadal už dech a nahoře na louce už jsem nemohl a musel se zastavit, ve strachu jsem dělal rukou za sebe znamená kříže. Ale ta hrůza z těch mrtvých mě doprovázela až domů a dlouho jsem ještě nemohl usnout. Už nikdy bych něco takového neudělal. Vím, že to byla jenom moje fantazie a snad i ten vypitý alkohol, ale nerad na to vzpomínám.

Můj pobyt v Kuřivodech se ale pomalu schyloval ke konci. Do vytouženého odchodu do civilu už zbývalo jenom pár týdnů či dní. Chodil jsem tenkrát každý den se skupinou svých vojáků kus do lesa směrem ke střelnici Hvězdov, kde jsme měli kopat jakýsi kanál, mělký výkop, do kterého se potom měl uložit a zasypat kabel, sloužící k telefonnímu či jinému spojení asi s posádkou nebo velitelskou pozorovatelnou. Bylo určeno, kolik metrů máme denně vykopat podle norem a já byl za zodpovědný. Ale jako vždycky, díky nedostatku autority kluci vycítili, že jsem slabý velitel a kopat se jim nechtělo. Přemlouvali mě, že už to mám za pár a proč bych je měl dále buzerovat, že se mi už nemůže nic stát a další řeči. Nakupovali v ARMĚ lahvové piva, které nosili na naše pracoviště. Na vykopané hlíně, které bylo ale jenom několik metrů délky seděli, popíjeli a hráli karty. Mě též napájeli a už jsem s nima nemohl pohnout a bylo mi už jedno, jak to dopadne. Moc se toho nevykopalo. Každý den jsem hlásil na posádku, kolik metrů máme vykopáno, na kontrolu stejně nikdo nechodil. Bylo krásné počasí, přes poledne horko a nikomu se nechtělo dělat. A jednoho dne přišla zpráva, že desátník Řeha si má sbalit věci, že pro něho přijede z jeho kmenového útvaru vozidlo a on se vrátí do posádky. Tak jsem se sbalil a další den pro mě přijeli. Na moje místo jako velitel tam nastoupil nějaký vysokoškolák absolvent. Byli to studenti, kteří při škole dělali i vojenskou katedru kurs pro důstojníky v záloze a půlroční praxi museli odsloužit u armády jako velitelé čet či zástupci a hned dostali hodnosti svobodníků či až četařů. Tak jsem mu to v rychlosti předal, moji skupinu, řekl jsem mu, že se pořád kope dál a odjel autem, které sváženo všechny poddůstojníky z odloučených pracovišť či jiných posádek do kasáren ve Slaném. Později už v civilu jsem se dověděl, že ten absolvent měl potom problém, že to řádně nepřevzal a nezkontroloval, ale u armády byl stejně velký bordel a nějak se to potom vyřešilo.

Na tu jízdu zpátky do kasáren si též dobře pamatuju. Přijel pro nás náš politruk ze Slaného, nějaký mladý kapitán. Dovezl nám zrovna i náš žold, což bylo tenkrát pro mě už desátníka 100 korun. Naložili jsme se, bylo tam už i několik kluků z jiných odloučených pracovišť, na korbu nákladní Tatry V3S a jelo se. Pochopitelně ten kapitál nechával zastavit skoro v každé hospodě, co po cestě byly A bylo jich hodně! My měli peníze a pilo se jenom pivo. Nakonec si z toho pamatuju jenom, že když jsme přijeli pozdě v noci do kasáren, ležel jsem vzadu na korbě mezi hromadou velkých polní a vedle ten kapitál, ožralý stejně jako ostatní, nebo se jen tak tvářil a rukou mi šmátral a hladil mezi nohama. Já se ani moc nebránil, byl jsem též už alkoholem zmožený a navíc, byl to důstojníka politruk. Nevím, zda byl opravdu buzerant, nebo to dělal jenom ze zvyku a v opilosti si mně spletl s ženskou. Druhý den bylo strašné opilecké ráno, ale v kasárnách se už stejně nic nedělalo. Aspoň my, co jsme šli do civilu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.